Foto: Holbergprisen/Scanpix

Shmuel N. Eisenstadt

Israel
Det hebraiske universitetet i Jerusalem

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen 2006 ble tildelt den israelske sosiologen Shmuel N. Eisenstadt.

Begrunnelse fra Holbergprisens Fagkomité:

"Shmuel N. Eisenstadt har med enestående kvalitet og originalitet utviklet komparativ kunnskap om sosial endring og modernisering og om sammenhenger mellom kultur, verdi- og trossystemer og politiske institusjoner. Han kombinerer sosiologisk teori med historisk og empirisk forskning i studiet av moderniteter og sivilisasjoner.

Et tidlig teoretisk og empirisk banebrytende arbeid er The Political Systems of Empires (1963) med vekt på imperienes viktigste byråkratiske strukturer fra gammel til moderne tid. I Tradition, Change and Modernity (1973), Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism (1973) og Revolution and the Transformation of Societies (1978) utfordret Eisenstadt det klassiske strukturfunksjonalistiske 'moderniseringsparadigmet' ved å hevde at organiseringen av moderne samfunn er verken enhetlig (uniform) eller i alle henseender klart distinkt fra tradisjonelle sosiale strukturer.

I arbeidene om sosial endring og modernisering, Origins and Diversity of Axial Age Civilizations (red.) (1986), Patterns of Modernity (red., 2 bind, 1987), og European Civilization in a Comparative Perspective (1987), bringer Eisenstadt kraftfullt inn kulturelle og religionssosiologiske dimensjoner og viser at den europeiske utviklingsmodell er bare en av mange og ikke brukbar som monolittisk og universell forklaringsmodell. Hans tidlige arbeid om Israeli Society (1967) og hans senere bok om Japanese Civilization - A Comparative View (1996) er fremragende bidrag til å forstå utviklingen av to svært forskjellige samfunn.

I senere år har Eisenstadt videreutviklet analysen av differensierte moderniseringprosesser i Multiple Modernities (2000), Comparative Civilizations and Multiple Modernities (2003), og Axial Civilizations and World History (red. m.fl., 2005). Her utarbeider han et alternativ til den kjente tesen om et forestående 'clash of civilizations' mellom modernitet og ikke-moderne barbari og argumenterer for at 'multiple moderniteter' er et uunngåelig resultat av sosial endring og modernisering på tvers av ulike tradisjonelle samfunn.

I Fundamentalism, Sectarianism and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity (1999) og aller senest i The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity (2006) fokuserer Eisenstadt på eliters og sekteriske gruppers formulering og realisering av politiske visjoner som bærere av sosial forandring.

Eisenstadt er en usedvanlig produktiv forfatter med stor innflytelse i fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, religionsstudier og antropologi."

SHMUEL N. EISENSTADT (1923-2010)

Professor Shmuel N. Eisenstadt er en legendarisk skikkelse innenfor både moderne sosiologi og samfunnsvitenskap generelt. Det er antagelig ingen nålevende samfunnsviter som i sine arbeider i like stor grad som Eisenstadt kombinerer nyvinninger i sosiologi og antropologi i etterkrigstidens amerikanske forskningsmiljø, historiske og religionsvitenskapelige studier av ikke-vestlige sivilisasjoner og en europeisk humanistisk tradisjon, representert ved hans lærer og forgjenger i professoratet i Jerusalem, Martin Buber.

Lenker

Om Shmuel N. Eisenstadt

Shmuel Noah Eisenstadt (1923-2010)

Holbergsymposiet 2006: "Prosessene som forandret verden"