Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?

Årets tredjepris går til Sverre Stalsberg ved St. Olav videregående skole i Stavanger, for prosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?» Her undersøker Stalsberg hvilke litterære virkemidler som blir brukt for å skape spenning i norsk kriminallitteratur i dag. 

Fagjuryens uttalelse:  

Denne forskningsrapporten undersøker hvilke litterære virkemidler som blir brukt for å skape spenning i norsk kriminallitteratur i dag. Dette er en populær sjanger i Norge, og Stalsberg viser også at undersøkelsen har en bredere relevans, ved at den kobles opp mot tendenser i samfunnet. 

Stalsberg har gjort et spesielt godt arbeid med å kartlegge og diskutere eksisterende forskning om kriminallitteraturen. Rapporten anvender relevante teorier, begreper, perspektiver og funn, og integrerer disse godt i drøftingen. Dermed skapes et rikt teoretisk og begrepsmessig bakteppe for analysen av de to kriminalromanene Når det mørkner av Jørn Lier Horst og Som et speil av Gunnar Staalesen. Analysen av de to bøkene illustrerer tydelig hvilke virkemidler som blir brukt for å skape spenning og interesse i ulike typer kriminallitteratur. 

Rapporten er svært velskrevet, og den er tydelig motivert av forfatterens egen interesse for denne litterære sjangeren. Oppsummert er dette en svært god elevforskningsrapport som bruker litterær teori og begreper på en overbevisende måte og bidrar til forskningslitteraturen om en populær litterær sjanger.