- Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd

Lærerprisen 2020 gikk til Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olav videregående skole i Stavanger. Hun mottar prisen for sin rapport «–Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd». Brekklunds klasse deltok i skolekonkurransen i faget religion og etikk.

"Hva trenger elevene for å klare seg godt videre, som studenter og som samfunnsborgere?" spør Brekklund i sin rapport. "Hvilken kunnskap trenger de, når uansett hvilket tema det er snakk om, er informasjon bare et tastetrykk unna?"

Fagjuryens uttalelse

Brekklunds lærerrapport gir en engasjert beskrivelse av hvordan arbeidet med Holbergprosjektet utviklet seg underveis i møte med ulike utfordringer. Det er særlig interessant å lese om organiseringen av arbeidet for en hel klasse som samarbeidet om prosjektet. Rapporten gir et innblikk i hvordan arbeidsfordelingen mellom grupper av elever ga rom for ulike interesser og engasjement innenfor rammen av et felles prosjekt. Denne organiseringen av prosjektet i “arbeidspakker” trekker veksler på samarbeidspraksiser som forskere bruker i dag.

Rapporten redegjør grundig for lærerens motivasjon for å delta i Holbergprisen i skolen, og den reflekterer samtidig over hvordan arbeidet med prosjektet kan integreres med læringsmålene i faget religion og etikk. Den vektlegger gjennomgående betydningen av å utvikle elevenes evne til kritisk kildebevissthet og kritisk tenkning generelt. 

Rapporten gir et verdifullt innblikk i en uvanlig måte å organisere arbeidet med et prosjekt for Holbergprisen i skolen på. Den inneholder videre mange interessante refleksjoner om lærerens forventninger til prosjektprosessen, og vitner om en kritisk bevissthet omkring lærerens rolle som veileder for elevene i Holberg-prosjektet.

Juryen gratulerer Kjersti Gjerde Brekklund med årets lærerpris!