Foto: Suste Bonnén

Frederik Poulsen

Danmark
Københavns Universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2020 tildeles den danske teologen Frederik Poulsen for hans fremragende forskning på Det gamle testamentet.

Frederik Poulsen (f. 1984) er adjunkt ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Poulsen er en usedvanlig dyktig forsker innenfor bibelvitenskap, og hans publikasjoner er allerede blitt internasjonalt anerkjent. Han har i en alder av 35 år alt utgitt intet mindre enn tre forskningsmonografier på velrenommerte forlag. Alle de tre bøkene – God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42:1-9 (Mohr Siebeck, 2014); Representing Zion: Judgement and Salvation in the Old Testament (Routledge, 2015) og The Black Hole in Isaiah. A Study of Exile as a Literary Theme (Mohr Siebeck, 2019) – er nyskapende og utgjør betydelige bidrag til sentrale spørsmål innenfor forskning på Det gamle testamente.

Noe av det som kjennetegner hans forskning, er en innovativ kombinasjon av historisk-kritiske og litterære metoder som gjør det mulig for ham å kaste nytt lys på disse oldtidstekstene. Hans andre doktoravhandling (doctor theologiae / dr. theol.), The Black Hole in Isaiah, utfordrer etablerte forestillinger om at Zion-Jerusalem er et hovedanliggende i Jesaja. Poulsen argumenterer snarere for at eksil figurerer som Jesajas mørke kontrapunkt. Ved å fokusere på eksil og diaspora, som innebærer dyptgripende erfaringer med fremmedgjøring og lidelse, skaper Poulsen en forbindelse mellom oldtidshistorie og dagsaktuelle spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet.

Poulsens dyptloddende og fremragende forskning har vunnet ham en rekke prestisjetunge stipendier og forskningsmidler. Hans ekspertise innen klassiske studier og hans kreative tilnærming til forskning på Det gamle testamente har allerede bidratt til å sikre ham en solid posisjon innenfor bibelstudier som forskningsfelt.

På vegne av Nils Klim-komitéen,
Tone Sverdrup, komitéleder

FREDERIK POULSEN

(f. 1984)

Frederik Poulsen er adjunkt i Det gamle testamente ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Hans nåværende forskningsprosjekt ”Stories in a Strange Land” er støttet av Carlsbergfondet.

I 2014 mottok Poulsen ph.d.-graden i teologi fra Københavns Universitet, og i 2019 ble han samme sted dr.theol. (doctor theologiae) for sin disputats om eksil i Jesajas bok. Han har vært gjesteforsker i Oxford, i Jerusalem og i Bonn, samt på Yale.

Poulsens forskning omfatter eksil og diaspora i Bibelen, profetene i Det gamle testamente, bibelsk teologi og resepsjonshistorie. I tillegg til en rekke artikler har han skrevet tre bøker: God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42:1-9 (2014), Representing Zion: Judgement and Salvation in the Old Testament (2015) og The Black Hole in Isaiah: A Study of Exile as a Literary Theme (2019).

Poulsen bor på Stevns, syd for København, sammen med sin kone Maren og deres tre barn Johan, Samuel og Ada.

Lenker

Personside ved Københavns Universitetet

Nils Klim-samtalen

Nils Klim-seminaret: "Outside Eden: The Bible on Migration"

Prisutdeling for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2020 og 2021

Nils Klim-prisvinner Frederik Poulsens takketale

Nils Klim-samtalen