Forskningsetikk er hovedfokus på årets lærerseminar

11.11.2019

Årets lærerseminar har fått navnet “Vitenskap, etikk og samfunn”, og fokuset vil være på etiske utfordringer i forskning. Seminaret finner sted på hotel Terminus i Bergen 6.-7. november, og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen med sine klasser.

Hans Jacob Ohldieck er fagkoordinator for Holbergprisen i skolen, og arrangerer det årlige lærerseminaret. Seminaret består av to dager med faglig påfyll, diskusjoner og forberedelse til å lede elever gjennom Holbergprisen i skolen-prosjektet. Vi har bedt Hans Jacob om å gi oss et innblikk i hva man kan forvente seg av årets lærerseminar. 

Hvorfor har du valgt å la forskningsetikk være sentralt i årets program? Hva gjør dette teamet relevant?

Mange elever ønsker å undersøke sensitive temaer, for eksempel knyttet til rus, psykisk sykdom og liknende, og da er det viktig for lærere og elever å ha et bevisst forhold til hvilke utfordringer som er forbundet med denne typen undersøkelser. I tillegg er et av målene med Holbergprisen i skolen å introdusere elevene for akademiske problemstillinger, og da er et bevisst forhold til kildebruk relevant.

Hvorfor har du plukket ut akkurat Marie von der Lippe (UiB), Vidar Enebakk (NESH) og Eirik Vassenden (UiB) til å snakke på årets seminar?

Først og fremst er alle tre svært gode formidlere. I tillegg har jeg forsøkt å skape en god balanse mellom etiske og metodiske problemstillinger. Elvene jobber gjerne med kvalitative og kvantitative undersøkelser, og Marie von der Lippe har bred og nyttig erfaring innen dette fagfeltet. Jeg har tidligere erfart at mange av deltakerne på lærerseminaret underviser i norsk, selv om de gjerne deltar i prosjektet som samfunnsfaglærere. Gjennom sin brede orientering innenfor nordisk litteratur, er Eirik Vassenden svært godt egnet til å stimulere til forskningsprosjekter på det litterære området. Når det gjelder Vidar Enebakk, er han en av landets fremste eksperter på forskningsetikk, som jo er et sentralt tema på dette seminaret. I tillegg til forskningsetikk, vil etikk mer overordet danne en rød tråd gjennom hele seminaret, og i denne sammenhengen har både Enebakk, von der Lippe og Vassenden interessante observasjoner.

Hva kan lærere som deltar på lærerseminariet forvente å sitte igjen med?

Jeg har to hovedmål i denne sammenhengen: 1) at de skal føle seg forberedt til å sette i gang med prosjektene, ved å få konkrete tips og innspill – både fra dem som holder innlegg, fra oss i Holbergprisen i skolen og fra hverandre – til hvordan prosjektene kan gjennomføres på best mulig måte; 2) at de skal bli ekstra motivert til å sette i gang med arbeidet, både gjennom faglig påfyll fra dem som holder innlegg, og gjennom faglige diskusjoner gjennom hele seminaret. Generelt føler mange lærere at de i skolehverdagen mangler tid og rom for faglige refleksjoner, og et slikt rom skaper vi på lærerseminaret. I denne sammenhengen er jeg også glad for at fjorårets vinnere av lærerprisen, Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad, har takket ja til å holde innlegg på seminaret. De har verdifulle erfaringer å komme med.

Hvordan jobber du for å gjøre programmet engasjerende for deltakerne?

Gjennom å gjøre programmet variert, samtidig som det har en tydelig rød tråd, knyttet til etikk og metode. Gode foredragsholdere er essensielt, men det er også viktig å stimulere til dialog, først og fremst gjennom gruppearbeid. I tillegg lager vi en hyggelig ramme rundt arrangementet, med god mat og drikke i landets vakreste by.

Du kan lese mer og se fullstendig program for lærerseminaret 2019 her.