Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2022 overrakt

07.06.2022

H.K.H. Kronprins Haakon overrakte i dag Holbergprisen til den amerikanske professoren i vitenskaps- og teknologistudier Sheila Jasanoff, under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen. Nils Klim-prisen ble overrakt til teologen Elisa Uusimäki.

Flere hundre norske og utenlandske gjester hadde i dag inntatt Universitetsaulaen i Bergen for å overvære H.K.H. Kronprins Haakons overrekkelse av Holbergprisen til professor Sheila Jasanoff. Det var første gang på tre år at prisutdelingsseremonien kunne finne sted i Norge. Holbergprisen er verdt NOK 6.000.000, og den tildeles årlig for banebrytende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. 

«Jeg blir ydmyk av å stå her i dag som mottager av Holbergprisen 2022,» sa Jasanoff i sin takketale. Dette, forklarte hun, var ikke bare fordi hun følger i fremstående forgjengeres fotspor, men også på grunn av fagfeltets store betydning og dagsaktualitet – og de prekære samfunnsspørsmål det tar for seg. «Det er ikke mulig for én person å uttrykke hva denne tildelingen betyr, på dette punktet i vår felles historie,» sa Jasanoff.

Felles kunnskap og felles handling.

Sheila Jasanoff er professor i vitenskaps- og teknologistudier (STS) ved John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Hun har i over 40 år belyst de komplekse sammenhengene mellom vitenskap, teknologi, jus, politikk og offentlighet. Jasanoff er en pionér innenfor sitt fagfelt og hennes forskning har dannet skole. 

I sin takketale beskrev Jasanoff hvordan forskeres rolle som kritiske tenkere og moralske aktører aldri har vært viktigere eller vanskeligere enn nå. De må konfrontere våre felles katastrofer og problemer – som krig, pandemi, klimakrise, ressursuttømming, økonomisk ulikhet, polarisering, ekstremisme og vold.

Jasanoff viste til at våre samfunnsproblemer nå tvinger oss til å undersøke grunnleggende spørsmål om hva vi vet og hvordan vi vet det. Dette er ikke helt ulikt hvordan slike vendepunkter historisk har funnet sted, som under opplysningstiden eller når religioner har blitt reformert. I dag er det de fritt-tenkende, sekulære perspektivene som må benyttes til å stille spørsmål ved kollektiv kunnskap: hvordan vi som sosiale fellesskap vet noe — det være seg familier, etniske grupper, stater eller globale samfunn. Hvordan kan vi, på tross av alle ulikheter, enes om de samme fakta på en måte som lar oss handle i fellesskap?

Nils Klim-prisen til  finsk teolog.

I Universitetsaulaen i dag overrakte også forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe årets Nils Klim-pris. Denne prisen er verdt NOK 500.000 og tildeles hvert år en yngre forsker for fremragende vitenskapelig arbeid innen Holbergprisens fagfelt. Prisvinneren må være fra eller i et nordisk land og under 35 år ved nominasjonsfristen.

Nils Klim-prisen tildeles i år den finske teologen Elisa Uusimäki, for hennes betydelige forskningsbidrag innen studier av den antikke jødedoms litteratur og kultur. Uusimäki er lektor i bibelstudier ved Aarhus Universitet. Hun er også AIAS Associate Fellow ved Aarhus Institute of Advanced Studies.

Elisa Uusimäkis forskning er vidtfavnende og spenner fra studier av antikkens jødiske visdomstenkning, etikk og religiøse forestillinger til mer analytiske studier av dette tekstmaterialet ved hjelp av kjønns- og interseksjonalitetsteori.

«Det er en ubeskrivelig ære og glede å tre inn i rekken av Nils Klim-prisvinnere i dag,» sa Uusimäki. «At denne prisen finnes, tolker jeg som en sterk anerkjennelse av alle oss som utforsker menneskekulturens mangfold og rikdom, enten i fortiden eller i dag.»

I sin tale pekte Nils Klim-prisvinneren på hvordan hun valgte studier av religion og teologi for å få en bedre forståelse av hva det er å være menneske. Dette innebar både studier av antikke tekster og av stadig flere språk. «Jeg lærte om verdener som er tapt for oss, men likevel viktige, idet de er fundamenter for kulturer og tradisjoner over hele jorden,» sa Uusimäki.

Les mer om holbergprisvinneren her og om Nils Klim-prisvinneren her.