Nyheter Nils Klim-prisen

Island med på Nils Klim-kartet!

31.10.2016
Kortlista for kandidatar til Nils Klim-prisen 2017 er klar og fagkomitéen godt i gong med sitt arbeid. for første gong er det islendarar blant dei nominerte til prisen.

Emission trading and environmental markets: Interview with Sanja Bogojević

22.04.2016
Forskinga til Nils Klim prisvinnar Sanja Bogojević's viser tydeleg at klimaendringar og andre miljøspørsmål ikkje er noko som berre angår forskarar innan økonomi og naturvitskap, men også juss. – Forskinga mi viser at vi ikkje kan gå ut frå at alle marknader for karbonkvoter fungerer på same måte. Hovudspørsmåla er: Kva er rolla til regulatoren av denne marknaden, kven vert regulert, kvifor er det regulert og kva følgjer har denne reguleringa, seier Bogojević. Les og høyr intervjuet her.

Intervju med Rebecca Adler-Nissen

11.03.2015
Årets Nils Klim-prisvinner er EU-ekspert og universitetslektor ved Københavns Universitet. Vi har spurt Rebecca Adler-Nissen om hennes forskning og tanker om samfunnsvitenskapenes betydning i samtiden.

Forskningskarriere mellom Bergen og London

28.01.2014
Det har gått et halvt år siden Ingvild Almås mottok Nils Klim-prisen i hjembyen Bergen. Hun pendler til London hver tredje uke i forbindelse med flere forskningsprojekter ved UCL og Institute for Fiscal Studies.