Nyheter Nils Klim-prisen

– Kvotehandel under lupa: Intervju med Sanja Bogojević

24.05.2016
Er miljøspørsmål noko som angår juristar? Kva mekanismar kontrollerer kvotehandel og andre marknadsbaserte løysingar på miljøproblem? Det er nokre av spørsmåla Nils Klim-prisvinnar Sanja Bogojević svarar på i dette intervjuet.

En generasjon finske forskere kan gå tapt

31.01.2016
Etter at Nils Klim-komitéen hadde avholdt sitt møte i Helsingfors den 29. januar, ble det avholdt et arrangement på Den kgl. norske ambassaden i Helsingfors. Her var forskere og ulike eksperter samlet for å diskutere de store budsjettkuttene innen forsknings- og utdanningssektoren i Finland og andre nordiske land – og spesielt konsekvensene for unge forskere.

Høyaktuell Nils Klim-vinner

12.06.2015
Holberguken ble sparket i gang på mandag den 8.juni. Nils Klim-prisvinner Rebecca Adler-Nissen har et høyaktuelt forskningstema. Etter 60 år med integrasjon i EU, står det historiske prosjektet i fare.

Terje Lohndal | Nils Klim-intervjuet 2014

11.03.2015
Terje Lohndal er tidenes yngste Nils Klim-prisvinner, og allerede et internasjonalt kjent navn innenfor formal, Chomskiansk lingvistikk. Vi har spurt prisvinneren om hva det var som gjorde at han fattet interesse for nettopp dette forskningsfeltet, og hvilke planer han har for fremtiden.

Nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen 2024 er nå åpent!

10.10.2022
Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen er nå åpnet.

Nils Klim-samtalen med Francesca R. Jensenius

28.11.2018
Under Holberguken i juni 2018 møtte Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius til samtale med Siri Gloppen. Hun fortalte blant annet om sin forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.