Reindriftas påvirkning på psykisk helse

I dette prosjektet undersøker elevene hva som påvirker den psykiske helsen til unge reindriftsutøvere og hvordan den påvirkes. Forskningsrapporten beskriver hvordan deltakelse i reindrift har positiv innvirkning på unges psykiske helse i en rekke aspekter, men samtidig også byr på spesifikke utfordringer.  

 For å undersøke problemstillingen har elevene både utført en spørreundersøkelse og intervjuet relevante informanter. I analysen etablerer elevene en dialog mellom egne erfaringer og det eksisterende forskningsfeltet.