Samhold etter en katastrofe

Forskningsprosjektet undersøker hvordan lokalsamfunnet i Gjerdrum ble påvirket av skredet i romjula 2020, og hvilken effekt katastrofen har hatt på samholdet i kommunen over tid. Mer generelt peker oppgaven på hva som kan forhindre konflikter i kjølvannet av katastrofer. 

Dette forskningsprosjektet skiller seg ut ved en særdeles god sammenheng mellom teori, forskningsspørsmål, og metode. Hellesø-Knutsen forholder seg aktivt til relevante akademiske arbeider om samhold, konflikt og psykiske plager i etterkant av katastrofer, samt sosiokulturelle stedsanalyser, og diskuterer disse på en svært god måte i analysen. Metodevalget er godt begrunnet og består blant annet av intervjuer med ordføreren i kommunen og en professor i klinisk psykologi, som begge var direkte involvert etter katastrofen. Hellesø-Knudsen kartlegger både ettervirkningene og konsekvensene av hendelsen i Gjerdrum med overbevisning, og evner å vise relevansen av funnene også i en bredere kontekst.