Holbergprisen

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som deles ut årlig for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Image
Gilroy
Holbergprisvinner Paul Gilroy holder tale under symposiet i 2019.

Holbergprisen ble etablert av Stortinget i 2003 og deles ut årlig til en forsker som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes.

Prisen finansieres over statsbudsjettet og administreres av Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prisen ble første gang utdelt i 2004 og er i dag verdt 6 millioner norske kroner. Vilkårene for prisens organisering og aktiviteter er fastlagt i statuttene.

Fristen for nominasjoner er 15. juni hvert år. Prisvinneren blir kunngjort i mars etterfølgende år, og prisutdelingen finner sted under Holberguken i Bergen i begynnelsen av juni.

Tidligere prisvinnere

Holbergprisen 2024 tildeles kamerunske forskeren Achille Mbembe for hans banebrytende arbeid innen historie og politisk teori.

Holbergprisen 2023 tildeles den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier for hans forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet.

Holbergprisen 2022 tildeles Sheila Sen Jasanoff for hennes fremragende forskning innen vitenskaps- og teknologistudier.

Nominasjoner til Holbergprisen

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen. Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen er 15. juni hvert år. Vi ber om at nominasjoner sendes inn via det digitale nominasjonsskjemaet. All tekst og alle vedlegg må være på engelsk for å komme med i vurderingen. Vennligst les gjennom kriteriene oppgitt under og denne veiledningen før du begynner å fylle ut skjemaet. Det er mulighet for å lagre skjemaet underveis og fortsette senere dersom du får behov for det. I skjemaet ber vi om følgende:

 • Et nominasjonsbrev på 1000-3000 tegn (inkl. mellomrom), som begrunner hvorfor kandidaten er en verdig mottaker av Holbergprisen.
 • Oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten.
 • Forslag til tre fagpersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid.

Ellers gjelder følgende retningslinjer:

 • Nominasjonen skal gjelde enkeltpersoner, ikke grupper eller organisasjoner. 
 • Selvnominasjoner og posthume nominasjoner vil ikke bli vurdert.
 • Felles nominasjoner styrker ikke nødvendigvis et kandidatur.
 • Nominasjonene er strengt konfidensielle og skal ikke gjøres kjent, hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.​
 • Heike Krieger portraitHeike Krieger (Chair)
  Professor of Public Law and International Law, Freie Universität Berlin og Max Planck Fellow.
 • Cui Zhiyuan portraitCui Zhiyuan
  Professor, Tsinghua University
 • Ann Phoenix - portraitAnn Phoenix
      Professor of Psychosocial Studies, University College London
 • Jean Grondin PortraitJean Grondin,
  Professor of Philosophy, University of Montreal
 • David Nirenberg portrait UC David Nirenberg (i permisjon), University of Chicago
 • Luke bretherton Portrait Luke Bretherton (varamedlem i 2021/2021), 
  Duke University.

Komitéens arbeid

Holbergkomitéen møtes to ganger i året i forbindelse med utvelgelsen av prisvinner. Det første møtet finner sted tidlig på høsten. På dette møtet diskuterer komitéen den fulle listen og velger ut en kortere liste med aktuelle kandidater fra årets nominasjoner. I det videre arbeidet med å velge prisvinner hentes det inn fagfelleuttalelser for kortlistekandidatene som et supplement til den informasjonen som er gitt i nominasjonsbrevet. Uttalelsene skrives av personer med inngående kjennskap til kandidatenes forskningsfelt og faglige arbeid. 

Fagkomitéens andre møte finner normalt sted i januar/februar. Under dette møtet formulerer komitéen sin innstilling til hvem som bør bli Holbergprisvinner inneværende år. Det er styret i Holbergprisen som formelt velger prisvinner på bakgrunn av komitéens innstilling. Hvem som vinner prisen blir kunngjort for offentligheten i begynnelsen av mars hvert år.

Medlemmer fra Holbergsekretariatet er ofte også tilstede i forbindelse med Holbergkomitéens møter, men deltar ikke i diskusjonene eller i prosessen knyttet til valg av prisvinner.

Utvelgelse av Holbergkomitéen

Styret i Holbergprisen velger nye komitémedlemmer. Komitémedlemmene velges for en periode på 3 år, med mulighet for gjenvalg for ytterligere en periode. Holbergprisens sekretariat kontakter vitenskapsakademier og ledende forskningsinstitusjoner internasjonalt for å få inn forslag til aktuelle komitémedlemmer.

I tillegg til faglige kvalifikasjoner, vektlegges også geografisk og faglig bredde i den endelige utvelgelsen av medlemmer til Holbergkomitéen.

Samtaler med tidligere prisvinnere

Intervju med Holbergprisvinner Martha C. Nussbaum
Intervju med Holbergprisvinner Paul Gilroy.
Nyheter om Holbergprisen
Nyheter Holbergprisen i skolen
Nå er det klart hvilke tre prosjekter som går helt til topps i årets Holbergprisen i skolen. Men hvilke plasser de har fått, må de vente til prisutdelingen med å finne ut. Bergen Katedralskole, Drammen vgs og Vestby vgs er de tre finaleskolene i år.
Hvorfor er valgdeltakelsen i bydelen Fjell den laveste i landet? Det ville Delina Kaleab og Ajla Zečkanovic´ finne ut av i sitt forskningsprosjekt for Holbergprisen i skolen. Funnene deres gir grunn til bekymring, men peker også ut en vei videre.