Nyheter om Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen på Forskningsdagene Ung

21.09.2023
Førsteprisvinner av Holbergprisen i skolen 2023, Oskar Hellesø-Knutsen, tok turen til Bergen for å fortelle om sitt forskningsprosjekt. Han hadde følgende oppfordring til sine jevnaldrende: Forsk!

Hvorfor søke Holbergprisen i skolen?

30.08.2023
Hvorfor bør du søke deltakelse i Holbergprisen i skolen med dine elever?
Holbergprisen i skolen fungerer som brobygger mellom videregående- og høyere utdanning.
Gjennom å utforme sitt eget forskningsprosjekt blir elevene nysgjerrige, bedre på å lære og ikke minst: studieforberedt.

Søk Holbergprisen i skolen før 1. oktober

11.08.2023
Dersom du søker innen søknadsfristen 1. oktober, har du og din klasse mulighetene til å delta i årets utgave av Holbergprisen i skolen. Les her for å få vite mer om søknadsprosessen.

Hederlig omtale for god formidling

22.05.2023
I tillegg til prisene i hovedkonkurransen, deler Holbergprisen i skolen ut påskjønnelser for god formidling til tre mottakere. Vi har nå valgt ut årets bidrag som har vist gode kvaliteter i årets konkurranse.

Lærernes erfaringer fra forskningsprosessen

2.05.2023
Holbergprisen i skolen er ikke bare en konkurranse for elever. Hvert år inviterer vi også lærerne som deltar i prosjektet til å levere en rapport om hvordan de har lagt til rette og fulgt opp elevenes forskningsprosjekter. I mai kunngjøres årets lærerprisvinner, som tildeles en premie på 20 000 kr.

Årets bidrag til Holbergprisen i skolen

2.05.2023
Om kort tid kunngjøres årets finalister til Holbergprisen i skolen. Forskningsprosjektene tar for seg en rekke ulike tematikker og problemstillinger, og viser bredden i interessefeltene for dagens unge. Se oversikt over alle årets bidrag nederst i artikkelen!

En prat med Drammen vgs

21.03.2023
Holbergprisen i skolen har tatt en prat med lærerne på Drammen vgs. om deres deltagelse i konkurransen. Her kan du lese mer om deres opplevelser og opplegget, med blant annet spennende oppdragsforskning.