Nyheter om Holbergprisen i skolen

Frå idé til prosjekt

26.08.2022
Lurer du på korleis elevane dine kan gå fra ein idé til eit ferdig prosjekt? Lurer du på kva ulike prosjekt kan innehalde og korleis dei kan sjå ut? Og lurer du på kva elevane dine kan lære?

Påskjøning for god formidling

20.05.2022
Holbergprisen i skolen sitt nyaste tiltak er påskjøning for god formidling. Vi har valt ut tre bidrag som har vist gode kvalitetar i årets konkurranse.

Klare for jurymøtet

4.05.2022
Torsdag 5. mai kjem Holbergprisen i skolen sin fagjury saman for å avgjere kven som kjem på 1., 2., og 3. plass i årets konkurranse, samt vinnaren av årets lærarpris.

Lærarrapporten 2022

4.04.2022
Også lærarane konkurrerer i Holbergprisen i skolen. Kvar deltakande lærar har sjansen til å vinne den gjeve lærarprisen, som delast ut på bakgrunn av lærarrapporten kvar lærar/ lærargruppe har levert inn.

Snart innlevering

24.03.2022
Fredag 1. april kl. 23:59 er fristen for å levere inn forskingsprosjekt til Holbergprisen i skolen 2021/ 2022. Frist for nominering til formidlingspåskjøning og for årets lærarrapport er fredag 8. april kl. 23:59.

Tips til innspurten

16.03.2022
Det å forske er ein morosam, men også ein krevjande prosess. Kvart år får nye elevar prøve seg på forsking i Holbergprisen i skolen. Her er fjorårets finalistar sine refleksjoner, tips og råd fra eigen forskingsprosess

Kunsten å forske

3.03.2022
Når man skal forske for første gang er det vanskelig å vite hvor man skal starte, og hvor man skal slutte. Som mye annet handler forsking om trening: jo mer man gjør det, jo flinkere blir man. For å gjøre prosessen med å forske for første gang litt enklere har vi samlet noen tips, triks, og steg på veien for hvordan man kan forske.

Årets forskarkontakter

9.02.2022
Forskarkontaktane har ei svært viktig rolle i å danne kontakt mellom den vidaregåande skulen og Universitets- og høgskulesektoren. Sekretariatet rekrutterer kvart år dyktige fagfolk fra heile Noreg som rettleiar elevane i konkurransen.