Hvorfor søke Holbergprisen i skolen?

30.08.2023

Hvorfor bør du søke deltakelse i Holbergprisen i skolen med dine elever? Holbergprisen i skolen fungerer som brobygger mellom videregående- og høyere utdanning. Gjennom å utforme sitt eget forskningsprosjekt blir elevene nysgjerrige, bedre på å lære og ikke minst: studieforberedt.

Deltakelse i vårt program har en rekke fordeler for deg og elevene dine. Sammen skaper vi: 

 • Engasjement og nysgjerrighet
 • Demokratiske borgere
 • Studieforberedte elever
 • Faglig utvikling for lærerne
 • Samarbeid mellom forskere og skoler

Dessuten er det gratis å delta. Søk nå eller les mer om punktene under:

Søknadsskjema for Holbergprisen i skolen 2023/2024

Lurer du på hvordan du skal gå frem for å søke? Les mer her. 

Engasjement

Å la elevene forske lar elevens nysgjerrighet være styrende for tema og retning. Dette kan stimulere til engasjement og gir elevene eierskap til prosjektet. Elever skal, i mange tilfeller, snart bli studenter, og det er avgjørende for å virkelig lykkes med studier på høyere nivå at man er spørsmålsdrevet, snarere enn måloppnåelsesfokusert. 

Elevene forteller om et stort spekter av motivasjon i utvelgelsen av sine prosjekt. Både det at man vil vite mer om noe, og at man ikke forstår noe av en sak, kan være motiverende:

– ­­«Da ble det snakk om snøkrabbesaken. Jeg googlet den. Jeg leste en nyhetsartikkel på NRK. Og forsto egentlig ingenting», sier Live Strømshoved om hvorfor hun valgte å undersøke snøkrabbesaken i et folkerettsperspektiv (2022). 

Se henne fortelle i videoen under fra 00:50:  

For andre er det motiverende å jobbe i gruppe, eller å bruke det man kan fra før til noe nytt. 

Fagfornyelsen: Læring, fordypning og demokrati 

«Å lære å lære» er et av de overordnede prinsippene i fagfornyelsen, og elever lærer å lære, blant annet, ved å ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling. Deltakelse i Holbergprisen i skolen gir gode muligheter for dette. 

Samtidig får elevene muligheten til å påvirke sin egen hverdag. Dette forbereder dem på fremtiden som demokratiske borgere med medbestemmelsesrett. Et velfungerende demokrati er dessuten avhengig av borgere som kan vurdere informasjon, sette seg inn i saker og undersøke videre der de er usikre.  – "Samfunnsvitenskaplig og humanistisk forskning i skolen er viktig fordi elevene lærer om demokrati og medborgerskap. Det dreier seg om at de kan ha en stemme i samfunnet, og da tenker vi at ved å lære om samfunnet så kan du også bli en god deltaker i et demokrati." Dette sier lærerprisvinner fra 2019, Sverre Bjørnstad.Se hvilke refleksjoner lærerne gjør seg om læringsprosessene her:

Som overordnet del av fagfornyelsen peker på er danning og utdanning to sider av samme mynt. Danning oppstår når elevene arbeider på egen hånd, sammen med andre, og ikke minst, – når de opplever at det ikke alltid finnes enkle svar. Dybdekunnskap gir ydmykhet og nysgjerrighet. Samtidig får elevene utfordret seg selv der de er. Deltakelsen gir deg som lærer nye muligheter for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

Se hva elevene selv sier om deltakelsen her: 

Faglig utvikling og påfyll

Det er ikke bare elevene som får muligheten til å utvikle seg ved deltakelse i Holbergprisen i skolen. Årlig arrangerer vi også lærerseminaret, en to dagers samling med representanter fra alle deltakerskolene. Opp til to representanter fra hver deltakerskole samles i Bergen til et program som gir faglig påfyll fra dyktige forskere, og muligheter for diskusjon og refleksjon lærere imellom. Lærerseminaret markerer oppstarten for årets program. 

            Lærerne som har vært med forteller at deltakelsen har gitt dem inspirasjon og muligheter til å tenke nytt om organiseringen av undervisningen, og løst opp i satte klasseromsstrukturer. 

Les for eksempel hvordan lærerprisvinner i 2019 opplevde arbeidet med forskningsprosjektene her.

 

Studieforberedt

Sist, men ikke minst: Deltakelse i Holbergprisen i skolen bidrar til å gjøre elevene studieforberedt. Hva ligger i å være studieforberedt? Fra universitetene vet vi at det som etterlyses er kunnskap om kildeføring og kildesøk, evne til selvstendig arbeid og utholdenhet i arbeid med komplekse tekster, samt øvelse i fremstille sine tanker i tekst. Som lærerprisvinner i 2023 Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand skole pekte på i sin rapport, kan det være et misforhold mellom hva lærerne tror elevene kan, og hva de faktisk kan:– [Elevene] opplevde at lærerne tok for gitt at de allerede kunne vurdere kilder, og at dette var noe de hadde lært på ungdomsskolen, selv om dette altså ikke stemte med elevenes egen oppfatning. Det var derfor lite praktisk opplæring i kildekritikk i timene [. . .].

Les hele rapporten her.

Deltakelse i Holbergprisen i skolen kan være den broen elevene dine trenger for å mestre overgangen fra videregående til høyere utdanning. 

 

Kontakt  

 • Hilde Omdalsmoen Fidje
 • Hilde Omdalsmoen Fidje

  Rådgiver, Holbergprisen i skolen

  E-post: hilde.fidje@uib.no

  Mob: 99 72 39 30

   
 • Oda Elisabeth Wiese Tvedt - privat
 • Oda Elisabeth Wiese Tvedt

  Rådgiver, Holbergprisen i skolen

  E-post: oda.tvedt@uib.no

  tlf: +47 55585099