Seminar: Young researchers’ careers in Nordic countries

Et seminar om unge forskeres karriereveier i Norden, med perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

En diskusjon om unge forskeres karrierer i de nordiske landene, med perspektiver fra samfunnsvitenskap og humaniora.

I flere nordiske land, så vel som i EU, peker flere rapporter på utfordringer for unge forskere innen samfunnsvitenskap og humaniora. På dette seminaret vil vi se nærmere på overordnede temaer innen dette feltet.

Moderator: Hilde Sandvik.

Program

09:00 – 09:10 Velkomst og introduksjon

ved rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

09:10 – 09:35 Norsk og nordisk forskning og yngre forskere i humaniora og samfunnsvitenskap

Innledning ved forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe

09:35 – 10:40 PANEL 1: Forskerkarrierer i humaniora og samfunnsvitenskap: Perspektiver fra Nils Klim-prisvinnere

Deltakere:

  • Amanuensis ved Universitetet i Helsinki og 2021 Nils Klim-prisvinner Daria Gritsenko
  • Professor ved Umeå universitet og 2007 Nils Klim-prisvinner Carina Keskitalo
  • Leder for NOS-HS (NordForsk) og 2014 Nils Klim-prisvinner Terje Lohndal
  • Representant fra Akademiet for yngre forskere og forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, Hilde Reinertsen

10:40 – 11:05 Pause

11:05 – 11:55 PANEL 2: Karriereveier for unge forskere i de nordiske landene: utfordringer og muligheter

Deltakere:

11:55 – 12:00 Sluttord og avrunding

ved styreleder i Holbergprisen, Kjersti Fløttum.

Om arrangementet

Arrangementet er en del av Holberguken 2022, som finner sted fra 7.juni til 10. juni og blir arrangert av Universitetet i Bergen i samarbeid med Holbergprisen og Kunnskapsdepartementet.

Arrangementet er også en del av det offisielle programmet for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022, og er relevant for både nasjonal og nordisk politikkutvikling.  I 2022 la Kunnskapsdepartementet fram en nasjonal strategi for rekruttering av forskere og for forskernes karriereveier. Stortingsmeldingen om humaniora (2017) peker også på verdien av samfunnsvitenskap og humaniora for å løse store samfunnsutfordringer.

Innenfor Nordisk Ministerråds ansvarsområde er samfunnsvitenskap og humaniora spesielt fremhevet gjennom forskningsutlysninger i NordForsk, samt Nordisk samarbeidsnemd for humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS).

For mer informasjon om arrangementet, se Holbergprisens engelske nettsider. 

Dato

til 12:00, CEST.
Sted
Universitetsaulaen i Bergen
Praktisk informasjon
Åpnet for alle.
Ingen forhåndsregistering nødvendig.