Nyheter om Holbergprisen i skolen

Finalister i Holbergprisen i skolen 2010

19.05.2010
Nok en gang har skoleungdom vist både en forskningsiver og en stor forskningskompetanse! De er med på å utvikle ny kunnskap som samfunnet har behov for, fremhever juryen. Nivået har vært gjennomgående høyt - og juryen lot seg imponere over strukturerte prosjekter, klare problemstillinger og spennende temavalg. Årets elevprosjekter har stor spennvidde i forskningssammenheng og tematikk.

Fører filmatisering av romaner til økt leselyst?

23.03.2010
Flere og flere bøker blir festet til lerretet. Filmatisering av romaner har blitt en populær måte å lage nye filmer på. Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2009 ønsket å finne ut om filmatiseringen førte til økt leselyst hos sine medstudenter.

Ungdom og Henrik Ibsen

12.01.2010
De fleste lærer om Ibsen på skolen, men er ungdom i dag særlig opptatt av Ibsen, og hvor mye vet de om ham? Det var spørsmålet de fire jentene fra Glemmen videregående skole i Fredrikstad ville finne svar på i anledning Ibsen-jubileet i 2006.

Ungdom og skolematvaner

12.01.2010
Hva spiser egentlig ungdom i skoletiden? Ungdoms kosthold er et tema som er oppe i media med jevne mellomrom. Særlig skolematvanene diskuteres, både med tanke på hva ungdom spiser og om det å ha tilgang til å kjøpe mat medfører usunne matvaner. Fire elever fra Bergens Handelsgymnasium kom helt til topps i Holbergprisen i skolen 2006 med sin forskning på ungdoms spisevaner.

Hva er lykke?

12.01.2010
Hva er lykke? Hva innebærer det å være lykkelig? Dette er store og altomfattende spørsmål som mennesket til alle tider har stilt seg selv. Går det an å måle lykke? Og hvordan vet en at en er tilstrekkelig lykkelig? Er du lykkelig?

Forskerkontakten: Arne Torp

9.09.2009
Arne Torp er professor på Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved universitetet i Oslo og var forskerkontakt for Glemmen videregående skole i 2006.

Forskerkontakten: Ingvild Gilhus

9.09.2009
Muhammed-karikaturer og engleskoler. I en tid der mange trodde religion ville forsvinne fra vestlige samfunn, er det tvert imot blitt en snakkis. Det synes også i flere av skoleprosjektene i 2007.

Lærerseminaret 2009

14.08.2009
Den 2. og 3. april arrangerte Holbergprisen i skolen et to-dagers fagseminar i Bergen for lærerne. Her ble lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. Samtidig fikk de møte ulike forskere som ga innføring i sitt forskningsarbeid og ulike vitenskaplige metoder. Det var også en fin anledning for lærerene å knytte kontakter og utveksle erfaringer.