Nyheter om Holbergprisen i skolen

Bli kjent med årets forskerkontakter

15.03.2024
Holberprisen i skolen rekrutterer hvert år dyktige forskere fra hele Norge for å bistå elevene som deltar i vår forskningskonkurranse. Forskerkontaktene bidrar med veiledning og støtte til elevenes forskningsprosjekter.

Holbergprisen i skolen 23/24 er i gang

1.12.2023
Det årlige lærerseminaret markerer starten på deltakelsen i Holbergprisen i skolens forskningskonkurranse. I år hadde vi gleden av å invitere rekordmange lærere til UIB's nye storstue i NG5.

Holbergprisen i skolen på Forskningsdagene Ung

21.09.2023
Førsteprisvinner av Holbergprisen i skolen 2023, Oskar Hellesø-Knutsen, tok turen til Bergen for å fortelle om sitt forskningsprosjekt. Han hadde følgende oppfordring til sine jevnaldrende: Forsk!

Hvorfor søke Holbergprisen i skolen?

30.08.2023
Hvorfor bør du søke deltakelse i Holbergprisen i skolen med dine elever? Holbergprisen i skolen fungerer som brobygger mellom videregående- og høyere utdanning. Gjennom å utforme sitt eget forskningsprosjekt blir elevene nysgjerrige, bedre på å lære og ikke minst: studieforberedt.

Hederlig omtale for god formidling

22.05.2023
I tillegg til prisene i hovedkonkurransen, deler Holbergprisen i skolen ut påskjønnelser for god formidling til tre mottakere. Vi har nå valgt ut årets bidrag som har vist gode kvaliteter i årets konkurranse.

Lærernes erfaringer fra forskningsprosessen

2.05.2023
Holbergprisen i skolen er ikke bare en konkurranse for elever. Hvert år inviterer vi også lærerne som deltar i prosjektet til å levere en rapport om hvordan de har lagt til rette og fulgt opp elevenes forskningsprosjekter. I mai kunngjøres årets lærerprisvinner, som tildeles en premie på 20 000 kr.

Årets bidrag til Holbergprisen i skolen

2.05.2023
Om kort tid kunngjøres årets finalister til Holbergprisen i skolen. Forskningsprosjektene tar for seg en rekke ulike tematikker og problemstillinger, og viser bredden i interessefeltene for dagens unge. Se oversikt over alle årets bidrag nederst i artikkelen!