Nyheter om Holbergprisen i skolen

Forskerkontakten: Arne Torp

9.09.2009
Arne Torp er professor på Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved universitetet i Oslo og var forskerkontakt for Glemmen videregående skole i 2006.

Forskerkontakten: Ingvild Gilhus

9.09.2009
Muhammed-karikaturer og engleskoler. I en tid der mange trodde religion ville forsvinne fra vestlige samfunn, er det tvert imot blitt en snakkis. Det synes også i flere av skoleprosjektene i 2007.

Lærerseminaret 2009

14.08.2009
Den 2. og 3. april arrangerte Holbergprisen i skolen et to-dagers fagseminar i Bergen for lærerne. Her ble lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. Samtidig fikk de møte ulike forskere som ga innføring i sitt forskningsarbeid og ulike vitenskaplige metoder. Det var også en fin anledning for lærerene å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Holbergprisen i skolen på Forskningsdagene 2008

12.08.2009
Forskningsdagene i Bergen ble arrangert 19-20 september på Festplassen. Holbergprisen i skolen deltok med stasjonen "Lykkejegerne" sammen med Institutt for filosofi og elevene som vant Holbergprisen i skolen 2007.