Kommende arrangement

4. juni 2024

Bli med på feiringen av fremragende forskning innen samfunnsfagene, humaniora, juss og teologi under Holberguken! Den finner sted 4.– 7. juni i Bergen og Oslo.

4. juni 2024

Holbergsymposiet holdes til ære for årets holbergprisvinner og hans forskning.

4. juni 2024

Med de alvorlige problemer verden står overfor, hvordan kan samfunnsforskning innenfor energifeltet muliggjøre rettferdig omstilling til en fremtid med lavere karbonutslipp?

4. juni 2024

Til Holbergaften møtes årets Holbergprisvinner og Nils Klim-prisvinner til samtale på Litteraturhuset i Bergen.

5. juni 2024

Fem ph.d.-kandidater fra Norden kommer til Holberguken 2024 for å delta i en mesterklasse med årets Holbergprisvinner Achille Mbembe.

5. juni 2024

Forelesning ved Achille Mbembe, mottager av Holbergprisen 2024. 

6. juni 2024

Prisutdelingsseremoni for Holbergprisen i skolen, en forskningskonkurranse for elever i videregående skole.

6. juni 2024

Den offisielle prisutdelingsseremonien for Holbergprisen og Nils Klim-prisen

7. juni 2024

Slutten på apartheid i Sør-Afrika sammenfalt med en fornyet vilje til å utvide vår definisjon av det menneskelige og til å danne nye forestillinger om demokrati som fellesskap.

Tidligere arrangement

20. januar 2023

Trenger vi nye ideer for hvordan alternative fremtider kan se ut, når vi nå står overfor en rekke sammenvevde kriser — fra klimaendringer til økonomiske, sosiale og politiske omveltninger på global skala?

2. desember 2022

Internasjonalt symposium organisert av mottageren av Nils Klim-prisen 2021, Daria Gritsenko, i samarbeid med Holbergprisen.

1. desember 2022

Hvilken rolle spiller avskrekkingsmakt i de nåværende geopolitiske krisene, og hva er utsiktene til en ny global sikkerhetsorden?

29. november 2022

Som en oppvarming til Holbergdebatten vises dokumentarfilmen "Why Ukraine?" på Det Akademiske Kvarter. Etterpå blir det diskusjon mellom professor Lise Rakner og professor Don Kalb.

2. november 2022

I november hvert år arrangerer Holbergprisen i skolen et todagers fagseminar for lærerne som deltar i Holbergprisen i skolen. Seminaret markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår. Temaet for årets seminar er "Mangfold og forskning".

13. oktober 2022

I samtale med Roger Strand forteller Holbergprisvinner Sheila Jasanoff om sitt banebrytende arbeid innenfor vitenskap- og teknologistudier.

27. september 2022

Nils Klim-prisen 2022 ble tildelt den finske teologen Elisa Uusimäki, for hennes betydelige forskningsbidrag innen studier av den antikke jødedoms litteratur og kultur. I dette intervjuet forteller hun om sin bakgrunn og forskningsinteresser.

10. juni 2022

Holbergprisvinner Sheila Jasanoff møter professor Cathrine Holst til samtale på Litteraturhuset i Oslo.

10. juni 2022

En samtale mellom holbergprisvinner Sheila Jasanoff, Harvard University, og professor Stephen Hilgartner, Cornell University.

10. juni 2022

Et seminar om unge forskeres karriereveier i Norden, med perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

9. juni 2022

Den offisielle prisutdelingsseremonien for Holbergprisen og Nils Klim-prisen

8. juni 2022

Prisutdeling til ære for vinnerne av Holbergprisen i skolen 2022 og vinneren av lærerprisen.

8. juni 2022

Forelesning ved Sheila Jasanoff, mottager av Holbergprisen 2022.

8. juni 2022

Holbergsymposiet holdes til ære for årets Holbergprisvinner som del av Holberguken i juni.

7. juni 2022

Under Holbergaften møtes årets Holbergprisvinner og Nils Klim-prisvinner til en samtale om sin forskning, erfaringer og tanker omkring aktuelle temaer i samtiden.