Kommende arrangement

22. april 2024

Senter for digitale fortellinger inviterer til lesegruppe, i samarbeid med Holbergprisen. Lesning av utvalgte tekster av Achille Mbembe etterfølges av en diskusjon om hans tilnærming til teknologi.

3. mai 2024

Hør Nils Klim-prisvinner Siddharth Sareen diskutere handlingsrettet forskning på energifeltet.

4. juni 2024

Bli med på feiringen av fremragende forskning innen samfunnsfagene, humaniora, juss og teologi under Holberguken! Den finner sted 4.– 7. juni i Bergen og Oslo.

Tidligere arrangement

5. juni 2019

Den offisielle prisutdelingsseremonien for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2019

5. juni 2019

Vinnerne av Holbergprisen i skolen og skoleprisen blir annonsert og får utdelt sine priser.

4. juni 2019

Holbergprisvinner Paul Gilroy og Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén i samtale på Litteraturhuset i Bergen

4. juni 2019

Årets prisvinner Paul Gilroy, professor i amerikansk og engelsk litteratur ved King’s College London, holder sin Holbergforelesning.

4. juni 2019

Fire internasjonale forskere er invitert til årets fagsymposium, som arrangeres til ære Holbergprisvinner Paul Gilroy.

3. juni 2019

Fem doktorgradkandidater fra nordiske universiteter er invitert til Bergen under Holberguken for å delta i en mesterklasse ledet av Holbergprisvinner Paul Gilroy.

3. juni 2019

Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén møter fagfeller for å drøfte eksperters rolle i det offentlige ordskiftet og hvordan allmennhetens tillit til ekspertene er i endring.

14. mars 2019

Torsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjer vi kven som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2019. Vel møtt til markering i foajeen for Media City Bergen.

7. februar 2019

Hvordan forske på og fordype seg i visuelle ytringer i fag som norsk, historie og samfunnsfag? Elevene lever i en visuell verden – kan vi bruke det visuelle mer aktivt i skolen?

1. desember 2018

Den 1. desember møtes Achille Mbembe, Kathleen Cleaver og George Galloway i Universitetsaulaen i Bergen for å diskutere arven fra 1968 og hvordan politikk påvirkes av affekter.

7. november 2018

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen, som markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår.

27. september 2018

Ditchar ungdomane norsk til fordel for engelsk? Korleis kan ein forska på språkkulturen til unge? Vinnarane av Holbergprisen i skulen 2018 møter fagmiljøet frå nordisk ved UiB til samtale om forskingsprosess, språkkultur og framtida til det norske språket.

7. juni 2018

Fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf og professor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo, inviterer holbergprisvinner Cass R. Sunstein til en samtale om bruk av ekspertise i politikkutforming.

5. juni 2018

Hvis mennesker har frie valg, vil de få bedre liv? Under hvilke forutsetninger? Og basert på hvilke kriterier?

5. juni 2018

Kan demokratier komme frem til sannhet – og i så fall: gjennom hvilke mekanismer.