Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen tildeles yngre forskere fra/i Norden under 35 år, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Image
Gritsenko
Nominasjonsfristen til Nils Klim-prisen er 15. juni hvert år.

Nils Klim-prisen ble etablert av Stortinget i 2003 og deles ut årlig til en forsker under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet. Nils Klim-prisen har en verdi på 500,000 NOK. 

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen innen 15. juni hvert år.

 

Tidligere Nils Klim-prisvinnere

Nils Klim-prisen 2024 tildeles Siddharth Sareen for hans forskning innen samfunnsvitenskapelige klima- og bærekraftsstudier.

Nils Klim-prisen 2023 tildeles den danske litteraturforskeren Simona Zetterberg-Nielsen for hennes forskning på romanens historie, narratologi og fiksjonalitet.

Nils Klim-prisen 2022 tildeles den finske teologen Elisa Uusimäki, for hennes betydelige forskningsbidrag innen studier av den antikke jødedoms litteratur og kultur.

Nominasjoner til Nils Klim-prisen

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen innen 15. juni hvert år. Vi ber om at alle som ønsker å nominere kandidater benytter det digitale nominasjonsskjemaet. I skjemaet ber vi om at du laster opp følgende dokumenter som grunnlag for fagkomitéens vurdering: 

 • Et nominasjonsbrev, som må skrives på engelsk og inneholde en begrunnelse for nominasjonen på 1-3 sider.
 • En oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten.
 • Utvalgte eksempler på kandidatens vitenskaplige arbeid (maksimalt fem filer). Vi ber om at du ikkje laster opp hele avhandlinger/bøker, men heller utdrag eller utvalgte kapitler, inkludert innholdsfortegnelse og referanser. Dokumentene kan lastes opp direkte i skjemaet.
 • Vi orienterer om at kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i vurderingen av kandidaten.

Ellers gjelder følgende vilkår:

 • Kandidaten kan ikke være eldre enn 35 år ved nominasjonsfristen. Tid benyttet til foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon kan trekkes fra. Det er ikke krav om at nominator innhenter informasjon om helse og andre sensitive personopplysninger. Tvilstilfeller vil bli undersøkt og avklart av Holbergprisens sekretariat i tråd med gjeldende forskrifter.
 • Aktuelle kandidater må være nordiske statsborgere eller ha formell tilknytning til en nordisk forskningsinstitusjon.
 • Selvnominasjoner vil ikke bli akseptert.
 • Nominasjoner er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.
 • Merk vennligst at kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i fagkomitéens vurdering.

Nominasjonsskjema

Nominasjonsfristen for Nils Klim-prisen 2022 var den 15. juni. Nytt nominasjonsskjema for publisert i løpet av høsten 2021.

Nils Klim-komitéen 2021/2022

 • Portrett Astradur Eysteinsson Ástráður Eysteinsson
  Professor i komparativ litteraturvitenskap, 
  University of Island (Komitéleder 2020/2021).
 • portrait Auli Vähäkangas Auli Vähäkangas
  Professor i pastoral teologi og prodekan ved Det teologiske fakultet, Helsingfors universitet.
 • portrait Xavier GroussotXavier Groussot
  Professor i europeisk rett og prodekan ved Det juridiske fakultet, Lunds universitet
 • Grethe Brochman portraitGrete Brochmann
  Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 
  Universitetet i Oslo
 • Bettina Perregaard_KU Bettina Perregaard (2021/2022)
  Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

 • Dorthe Staunæs Portrait Dorthe Staunæs (permisjon 2021/2022)
  Professor i sosialpsykologi, Aarhus Universitet

   

Nils Klim-komitéens sammensetning

Det er Holbergprisens styre som velger inn nye komitémedlemmer på bakgrunn av forslag til aktuelle kandidater fra forskningsinstitusjoner og vitenskapsakademier i Norden. Komitémedlemmene sitter i perioder på 3 år, med mulighet for gjenvalg en periode. Komitéen består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor prisens fagområder. I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges også geografisk og faglig spredning ved valg av nye medlemmer til komitéen. Normalt vil komitéen ha et medlem fra hvert av de nordiske landene.

Fungerende leder for Nils Klim-komitéen i 2020/21 er Ástráður Eysteinsson.

Utvelgelsesprosessen

Nils Klim-komitéen har ansvaret for å vurdere nominasjonene til Nils Klim-prisen og utarbeide en innstilling til Holbergstyret. Etter nominasjonsfristen 15. juni oversendes nominasjoner sammen med arbeidsprøver for kandidatene og annen dokumentasjon til Nils Klim-komitéen. Komitéen blir deretter enige om en en kortliste i løpet av oktober. De møtes deretter i januar og går gjennom hver kandidat på kortlisten før de enes om en anbefaling.

Holbergstyret utnevner prisvinner etter anbefaling fra Nils Klim-komitéen. Nils Klim-prisvinneren kunngjøres i mars og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i Bergen, i juni hvert år.

Intervjuer med tidligere Nils Klim-prisvinnere

2020: Frederik Poulsen
2019: Finnur Dellsén

Om Nils Klim

Image
Juel - Nils Klim
Utsnitt fra illustrasjon av Nils Klim, som faller gjennom Mareminehullet. Inngravering av J.F. Clemens etter en tegning av Jens Juel fra 1789.

Nils Klim-prisen er oppkalt etter helten i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741 er Ludvig Holbergs eneste roman, og regnes av mange som den første science fiction-romanen i Norden. Romanen forteller historien om Nils Klim, som faller ned i en underjordisk verden mens han utforsker en hule i Bergen. Der kommer han over mange ulike samfunn og skapninger.

I likhet med andre fiktive reiseskildringer fra denne perioden, deriblant Thomas Mores Utopia og Jonathan Swifts Gullivers reiser, informerer Holberg oss i opplysningstidens sanne ånd, om at verden er mye større enn folk tidligere har antatt, og at den er hjem til en myriade av svært ulike naturforhold, samfunn, skikker og tradisjoner.

Nyheter om Nils Klim-prisen
Nyheter Holbergprisen i skolen
Nå er det klart hvilke tre prosjekter som går helt til topps i årets Holbergprisen i skolen. Men hvilke plasser de har fått, må de vente til prisutdelingen med å finne ut. Bergen Katedralskole, Drammen vgs og Vestby vgs er de tre finaleskolene i år.
Hvorfor er valgdeltakelsen i bydelen Fjell den laveste i landet? Det ville Delina Kaleab og Ajla Zečkanovic´ finne ut av i sitt forskningsprosjekt for Holbergprisen i skolen. Funnene deres gir grunn til bekymring, men peker også ut en vei videre.