Nyheter om Holbergprisen

Holbergprisen og Nils Klim-prisen overrakt

9.06.2021
Den britisk-canadiske kunsthistorikeren Griselda Pollock og den amerikanske filosofen Martha C. Nussbaum ble i dag overrakt Holbergprisen for henholdsvis 2020 og 2021. Nils Klim-prisen ble overrakt til Daria Gritsenko (2021) og Frederik Poulsen (2020).

Holbergprisen til «allmennhetens filosof»

4.03.2021
Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2021 tildeles amerikanske Martha C. Nussbaum for hennes fremragende forskning innen filosofi, rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Nils Klim-prisen går til den russisk-finske samfunnsviteren Daria Gritsenko.

Nominasjonsskjemaet for 2022 er nå åpent

15.12.2020
Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen 2022 er nå åpnet og fristen for nominasjoner er den 15. juni.

Kortlisten til Holbergprisen 2021 er klar

22.10.2020
Holbergkomitéen møttes fredag 16. oktober for å diskutere nominasjoner til Holbergprisen 2021 og har nå blitt enige om en kortliste over aktuelle kandidater. Som følge av den pågående koronasituasjonen foregikk årets nominasjonsmøte digitalt.