Tips til forskingsarbeidet

Å gå i gong med eit nytt forskingsprosjekt er alltid spennande. Samtidig kan det vera krevjande og difor inneheld denne oversikta viktige steg i forskingsprosessen frå idemyldring til innlevering av prosjektrapport.