Skoleprisvinnere

Elvebakken videregående skole

Elise Harwiss ved  Elvebakken videregående skole i Oslo, vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet: «Pårørendes rolle i heroinassistert behandling». 

Longyearbyen skole

Live Strømshoved fra Longyearbyen skole vant andreprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv».

St. Olav videregående skole

Sverre Stalsberg fra St. Olav videregående skole vant tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?».

Amalie Skram videregående skole

Elever fra Amalie Skram videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2021 med forskningsprosjektet "Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen".

Vestby videregående skole

Elever fra Vestby videregående skole vant andrepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Effekten av høytlesing".

Longyearbyen skole

Elever fra Longyearbyen skole vant tredjepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest".

Fana Gymnas

Fana Gymnas vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2009.