Skoleprisvinnere

Lillestrøm videregående skole

Oskar Hellesø-Knutsen ved Lillestrøm videregående skole vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med prosjektet «Samhold etter en katastrofe». 

Blindern videregående skole

Anders Iversen Feiring ved Blindern videregående skole kom på tredjeplass i Holbergprisen 2023 med prosjektet «Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje».

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, Troms og Finnmark fylke vinner andreprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med forskningsprosjektet: «Reindriftas påvirkning på psykisk helse».

Elvebakken videregående skole

Elise Harwiss ved  Elvebakken videregående skole i Oslo, vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet: «Pårørendes rolle i heroinassistert behandling». 

Longyearbyen skole

Live Strømshoved fra Longyearbyen skole vant andreprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv».

St. Olav videregående skole

Sverre Stalsberg fra St. Olav videregående skole vant tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?».

Amalie Skram videregående skole

Elever fra Amalie Skram videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2021 med forskningsprosjektet "Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen".

Vestby videregående skole

Elever fra Vestby videregående skole vant andrepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Effekten av høytlesing".

Longyearbyen skole

Elever fra Longyearbyen skole vant tredjepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest".

Fana Gymnas

Fana Gymnas vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2009.