Nyheter om Holbergprisen i skolen

Fristen for innlevering av lærerrapportene nærmer seg

8.04.2021
Hvert år deler Holbergprisen i skolen ut Lærerprisen til en lærer som har utmerket seg positivt, basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassene har jobbet med forskningsprosjektene. Lærerprisen er en anerkjennelse av lærerens viktige rolle som faglig ressurs og inspirasjonskilde i forskningsprosessen, og retter fokus mot den viktige jobben lærerne utfører med å forberede elevene på overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning.

Oppgaver i sluttspurten

6.04.2021
Torsdag 8. april kl. 23.59 er fristen for å levere inn forskningsprosjekter til Holbergprisen i skolen 2021.

Forskerkontakten: Ole Thomassen Hjortland

10.02.2021
Alle skolene som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året. Forskerkontakten støtter og veileder elevene og lærerne i forskningsprosessen.

Årets forskerkontakter er klare

2.12.2020
En viktig av del Holbergprisen i skolen er kontakten mellom elever og forskere. Alle skolene som deltar får tildelt forskerkontakt. Forskerkontakten veileder klassene, gjennom tre besøk, i alt fra forskningsspørsmål og valg av problemstilling til bruk av metode og teori.