Nyheter om Holbergprisen i skolen

Slik søker du

12.08.2020
Holbergprisen i skolen er i gang med å førebu årets konkurranse, og søknadsskjemaet ligg ope. Les her for å finne ut korleis du kan sende inn søknad for deg og klassen din til Holbergprisen i skolen 2020/ 2021.

Ny medarbeider i Holbergprisen i skolen

12.08.2020
Holbergprisen i skolen er i gang med et nytt semester, og mange av årets deltakerskoler vil bli bedre kjent med vår nye medarbeider Vivil Valvik Haraldsen.

Mer futt i tittelen Sex og synd  

14.05.2020
I sin lærerrapport ‘Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd’ skiver Kjersti Gjerde Brekklund, lærer ved St. Olav videregående skole, om hvordan hun organiserte arbeidet da klassen skulle gjennomføre et forskningsprosjekt i fellesskap. For denne inspirerende rapporten ble hun premiert med Holbergprisen i skolens lærerpris 2020. Her kan du lese hvorfor.

Høyt nivå på årets lærerrapporter 

4.05.2020
Juryen for Holbergprisen i skolen er i gang med å lese refleksjonene til årets lærere etter endt prosjekt. Det er i år rekord i antall leverte rapporter, og årets prosjekt har fostret svært mange innsiktsfulle refleksjoner. 

Ny lærarrepresentant

27.04.2020
Bli kjend med den nye lærarrepresentanten i Holbergprisen i skolen sin fagjury!

Applaus i koronaens tid

22.04.2020
Årets deltakere har vist seg svært omstillingsdyktige. Både elever, lærere og forskerkontaker har snudd seg rundt og ferdigstilt det storslåtte elevforskningsprosjektet til tross for at verden ble snudd på hodet.

Årets oppgåver er inne

20.04.2020
Covid-19 pandemien har skapt store utfordringar både for den enkelte, og for samfunnet i sin heilskap. Pandemien råka midt i innleveringsperioden for Holbergprisen i skolen, og vil også påverke aktiviteten framover.