Nyheter om Holbergprisen i skolen

Holberguken gjennomført

27.10.2020
Til tross for utfordrende forhold ble Holberguken avholdt 21. til 22. oktober. Her gikk blant annet Nils Klim-seminaret av stabelen, med digital avvikling, og årets skoleprisvinnere ble hedret av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Holbergprisen i skolen er rett rundt hjørnet, og årets deltakere er nå valgt ut

5.10.2020
Holbergprisen i skolens fagjury har nå avgjort hvilke skoler som får delta i årets konkurranse. I utvelgelsesprosessen har fagjuryen gjort en helthetsvurdering av de innsendte søknadene, og blant annet vektlagt geografisk spredning, motivasjon, kvalitet på søknadene og balanse mellom nye skoler og tidligere deltagere.

Et innblikk i årets lærerseminar

28.09.2020
4. og 5. november arrangeres årets lærerseminar for Holbergprisen i skolen, og i år er fokuset på kvalitativ analyse. Seminaret finner sted på Hotel Terminus i Bergen og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen.

Gjorde det på en annen måte enn hva som var gjort før

28.09.2020
Da Kjersti Gjerde Brekklund fra St. Olav videregående skole på nytt meldte en av sine klasser på Holbergprisen i skolen, var det med en klar intensjon om å tenke nytt, og organisere deltagelsen annerledes i forhold til tidligere deltagelse.

Slik søker du

12.08.2020
Holbergprisen i skolen er i gang med å førebu årets konkurranse, og søknadsskjemaet ligg ope. Les her for å finne ut korleis du kan sende inn søknad for deg og klassen din til Holbergprisen i skolen 2020/ 2021.

Ny medarbeider i Holbergprisen i skolen

12.08.2020
Holbergprisen i skolen er i gang med et nytt semester, og mange av årets deltakerskoler vil bli bedre kjent med vår nye medarbeider Vivil Valvik Haraldsen.