Nyheter om Holbergprisen i skolen

Forskerkontakten: Ole Thomassen Hjortland

10.02.2021
Alle skolene som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året. Forskerkontakten støtter og veileder elevene og lærerne i forskningsprosessen.

Årets forskerkontakter er klare

2.12.2020
En viktig av del Holbergprisen i skolen er kontakten mellom elever og forskere. Alle skolene som deltar får tildelt forskerkontakt. Forskerkontakten veileder klassene, gjennom tre besøk, i alt fra forskningsspørsmål og valg av problemstilling til bruk av metode og teori.

Holberguken gjennomført

27.10.2020
Til tross for utfordrende forhold ble Holberguken avholdt 21. til 22. oktober. Her gikk blant annet Nils Klim-seminaret av stabelen, med digital avvikling, og årets skoleprisvinnere ble hedret av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Holbergprisen i skolen er rett rundt hjørnet, og årets deltakere er nå valgt ut

5.10.2020
Holbergprisen i skolens fagjury har nå avgjort hvilke skoler som får delta i årets konkurranse. I utvelgelsesprosessen har fagjuryen gjort en helthetsvurdering av de innsendte søknadene, og blant annet vektlagt geografisk spredning, motivasjon, kvalitet på søknadene og balanse mellom nye skoler og tidligere deltagere.

Et innblikk i årets lærerseminar

28.09.2020
4. og 5. november arrangeres årets lærerseminar for Holbergprisen i skolen, og i år er fokuset på kvalitativ analyse. Seminaret finner sted på Hotel Terminus i Bergen og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen.