Nyheter om Holbergprisen i skolen

Høyt nivå på årets lærerrapporter 

4.05.2020
Juryen for Holbergprisen i skolen er i gang med å lese refleksjonene til årets lærere etter endt prosjekt. Det er i år rekord i antall leverte rapporter, og årets prosjekt har fostret svært mange innsiktsfulle refleksjoner. 

Ny lærarrepresentant

27.04.2020
Bli kjend med den nye lærarrepresentanten i Holbergprisen i skolen sin fagjury!

Applaus i koronaens tid

22.04.2020
Årets deltakere har vist seg svært omstillingsdyktige. Både elever, lærere og forskerkontaker har snudd seg rundt og ferdigstilt det storslåtte elevforskningsprosjektet til tross for at verden ble snudd på hodet.

Årets oppgåver er inne

20.04.2020
Covid-19 pandemien har skapt store utfordringar både for den enkelte, og for samfunnet i sin heilskap. Pandemien råka midt i innleveringsperioden for Holbergprisen i skolen, og vil også påverke aktiviteten framover.

Innspurt i ei utfordrande tid

23.03.2020
Grunna koronavirusutbrotet møter både elevar og lærarar landet over ein utfordrande situasjon. Dette går også utover deltakinga i Holbergprisen i skolen, og sekretariatet arbeider for å gi alle deltakarane i årets "Holbergår" ei best mogleg oppleving av deltakinga. Vi er i kontinuerleg dialog med universitetsleiinga og Kunnskapsdepartementet, og lyttar til informasjonen gitt av helsemyndigheitene.

Forsker på flyskam og høyreekstrem ungdom

27.02.2020
Kroppspress, selvmord, fritt skolevalg, konspirasjonsteorier, undervisning i fengsel, kulturkonflikter i litteraturen, flyskam og høyreekstremisme. Dette er bare et lite utvalg av temaene årets deltakere i Holbergprisen i skolen har valgt å fordype seg i.

Årets forskerkontakter

20.02.2020
Forskerkontaktene kommer fra relevante fagmiljøer over hele landet, og forsker på alt fra sosial ulikhet og demokrati til e-sport og sosiale media. Hver skole får tildelt en forskerkontakt fra en nærinstitusjon, og i løpet av arbeidet med skoleprosjektet får elevene besøk tre ganger. Her er forskerne som skal veilede årets elever.

Forskerkontakten: Jørn Ljunggren

12.02.2020
Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Jørn Ljunggren er forskerkontakt for Kongshavn videregående skole.