Nyheter om Holbergprisen i skolen

Årets oppgåver er inne

20.04.2020
Covid-19 pandemien har skapt store utfordringar både for den enkelte, og for samfunnet i sin heilskap. Pandemien råka midt i innleveringsperioden for Holbergprisen i skolen, og vil også påverke aktiviteten framover.

Innspurt i ei utfordrande tid

23.03.2020
Grunna koronavirusutbrotet møter både elevar og lærarar landet over ein utfordrande situasjon. Dette går også utover deltakinga i Holbergprisen i skolen, og sekretariatet arbeider for å gi alle deltakarane i årets "Holbergår" ei best mogleg oppleving av deltakinga. Vi er i kontinuerleg dialog med universitetsleiinga og Kunnskapsdepartementet, og lyttar til informasjonen gitt av helsemyndigheitene.

Forsker på flyskam og høyreekstrem ungdom

27.02.2020
Kroppspress, selvmord, fritt skolevalg, konspirasjonsteorier, undervisning i fengsel, kulturkonflikter i litteraturen, flyskam og høyreekstremisme. Dette er bare et lite utvalg av temaene årets deltakere i Holbergprisen i skolen har valgt å fordype seg i.

Årets forskerkontakter

20.02.2020
Forskerkontaktene kommer fra relevante fagmiljøer over hele landet, og forsker på alt fra sosial ulikhet og demokrati til e-sport og sosiale media. Hver skole får tildelt en forskerkontakt fra en nærinstitusjon, og i løpet av arbeidet med skoleprosjektet får elevene besøk tre ganger. Her er forskerne som skal veilede årets elever.

Forskerkontakten: Jørn Ljunggren

12.02.2020
Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Jørn Ljunggren er forskerkontakt for Kongshavn videregående skole.

Forskningsetikk er hovedfokus på årets lærerseminar

11.11.2019
Årets lærerseminar har fått navnet “Vitenskap, etikk og samfunn”, og fokuset vil være på etiske utfordringer i forskning. Seminaret finner sted på hotel Terminus i Bergen 6.-7. november, og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen med sine klasser.

Lærere ved startstreken

28.10.2019
20 heldige skoler er plukket ut til å være med på Holbergprisen i skolen i år. Flere har spennende planer for hvordan de skal bruke anledningen til å prøve ut nye ting med sine elver. Vi har snakket med tre av lærerne som skal være med på prosjektet i år om deres forventninger og motivasjon.

Av levd erfaring blir det god forskning

21.05.2019
Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis ved NTNU, og nytt fagjurymedlem i Holbergprisen i skolen. Vi tok en prat med henne om hennes forskning og hennes inntrykk av prosjektet så langt.