Nyheter om Holbergprisen i skolen

Forskerkontakten: Jørn Ljunggren

12.02.2020
Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Jørn Ljunggren er forskerkontakt for Kongshavn videregående skole.

Forskningsetikk er hovedfokus på årets lærerseminar

11.11.2019
Årets lærerseminar har fått navnet “Vitenskap, etikk og samfunn”, og fokuset vil være på etiske utfordringer i forskning. Seminaret finner sted på hotel Terminus i Bergen 6.-7. november, og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen med sine klasser.

Lærere ved startstreken

28.10.2019
20 heldige skoler er plukket ut til å være med på Holbergprisen i skolen i år. Flere har spennende planer for hvordan de skal bruke anledningen til å prøve ut nye ting med sine elver. Vi har snakket med tre av lærerne som skal være med på prosjektet i år om deres forventninger og motivasjon.

Av levd erfaring blir det god forskning

21.05.2019
Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis ved NTNU, og nytt fagjurymedlem i Holbergprisen i skolen. Vi tok en prat med henne om hennes forskning og hennes inntrykk av prosjektet så langt.

Lærerpris til Blindern videregående skole

14.05.2019
For sin rapport "Holbergprisen i skolen -- dybdelæring i praksis?" mottar lærerne Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående skole årets lærerpris.

- Demokratiet som styringsform utfordres

3.05.2019
Eksponering for forskning kan gjøre elever bedre skodd til å møte fremtidige samfunnsutfordringer, mener Sveinung Arnesen. Demokratiforskeren er nytt fagjurymedlem for Holbergprisen i skolen. Selv arbeider han med å holde demokratiet i hevd.

Årets forskningsprosjekter er klare

12.04.2019
Med en økning fra 12 til 20 deltakerskoler, har Holbergprisen i skolen i år fått inn rekordmange skoleprosjekter. Nivået på prosjektene fortsetter å imponere, og i år aktualiseres spørsmål rundt så mangt som nynorskens levedyktighet, kvinnelige innsattes soningskår og mer.