Nyheter om Holbergprisen i skolen

Å oppdage forskerspirer i videregående skole

7.05.2018
I dette avisinnlegget skriver Gro Reppen, lærer ved Heggen videregående skole, og forskerkontakt Rikke Gürgens Gjærum om verdien av Holbergprisen i skolen og om hvordan samarbeidsmodellen bør utvikles videre.

Vi har fått inn årets forskningsprosjekter!

24.04.2018
Er planleggingen av det nye Regjeringskvartalet i tråd med Jens Stoltenbergs visjon om «mer åpenhet, mer demokrati»? Hvordan kan man rehabilitere innsatte i Bergen fengsel på best mulig måte? Vil urbant landbruk prege hovedstaden i fremtiden? Dette og mye mer forsøker elevene ved våre deltakerskoler å finne ut av i årets Holbergprisen i skolen.

Forskerkontakten: Milda Jonusaite Nordbø

27.03.2018
Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen årets forskerkontakter. Her Milda Jonusaite Nordbø, forskerkontakt for Elvebakken videregående skole.

Forskerkontakten: Laura M. Führer

27.03.2018
Alle skoler som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt. I løpet av tre besøk tilbyr forskeren støtte og veiledning i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen av årets forskerkontakter. Her Laura M. Führer, forskerkontakt for Eikeli videregående skole.

Forskerkontakten: Sivert Skålvoll Urstad

27.03.2018
Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen årets forskerkontakter.Her Sivert Skålvoll Urstad, forskerkontakt for Setesdalen videregående skole.

Bli kjent med årets forskerkontakter

1.02.2018
En viktig av del Holbergprisen i skolen-prosjektet er kontakten mellom elever og aktive forskere. Skolene som deltar, får alle tildelt en forskerkontakt, som gjennom tre besøk veileder elevene om alt fra forskningsspørsmål til valg av problemstilling, metode og teori.

Forskerkontakten: Rikke Gürgens Gjærum

1.02.2018
Alle skoler som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forsker som veileder og støtter dem i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen av årets forskerkontakter. Her Rikke Gürgens Gjærum, forskerkontakt for Heggen videregående skole.